top of page

BPV jaar 3


Gefeliciteerd! Je hebt een derdejaars stage gevonden.

 

Is je stage erkend bij SBB? Zo ja, dan kun hieronder verder lezen. Zo niet, check dit bij www.s-bb.nl. Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de erkenning. Ze kunnen ons wel benaderen voor tips.

Om te kunnen starten met je stage, moet je een contract aanvragen. Je kunt deze aanvragen en inleveren bij mevr. Maduro via m.maduro@zadkine.nl. Door dit formulier kan de administratie jouw stagecontract (POK) aanmaken. Dan kan de administratie jouw stagecontract (POK) aanmaken. Dit formulier wordt in drievoud - digitaal - ondertekend: 1 exemplaar gaat naar school terug, 1 exemplaar voor het stagebedrijf en 1 exemplaar voor jezelf. In het onderstaande filmpje kan jouw praktijkbegeleider zien hoe het digitaal ondertekenen in zijn werk gaat.

Je stagebegeleider heeft 3 keer contact met jou en/of je stagebedrijf:

  • waarvan 1 keer telefonisch;

  • 1x bezoek voor voortgangsgesprek;

  • 1x bezoek eindgesprek en eindbeoordeling stage.

 

Je gaat 550 uur meedraaien in het bedrijf en je houdt je uren en logboek bij in Eduarte. Je hebt de stage jaar 3 afgerond als je:

  • de BPV-map hebt ingevuld en de opdrachten gemaakt;

  • 550 uur hebt meegedraaid in de organisatie (vóór 12 juni 2021 afgerond!);

  • de beoordeling tijdens het eindgesprek met een V of G is afgerond.

Stage-uren invullen in Eduarte

Log in op je studentenportaal via www.zadkine.nl, klik op Over ons, dan Contact. Scroll naar onder en daar

klikken op Office 365 (studenten).

Je logt in via studentnummer@student.zadkine.nl en je kunt je normale Zadkinewachtwoord gebruiken.

In je portaal staat een filmpje waarin uitgelegd wordt hoe je je stage-uren in Eduarte kunt invullen.

Daarnaast staat een linkje. Je kunt ook het onderstaande filmpje bekijken.

Noodzakelijke documenten

Hieronder kun je klikken om alle noodzakelijke documenten te openen voor je stage:
 

Let op: alle uitwerkingen sla je op in OneDrive in de map BPV. Hou je stagebegeleider op de hoogte wanneer je iets hebt toegevoegd in deze map. De documenten moeten uiterlijk 1 dag voor het gesprek via de mail gestuurd zijn naar de begeleider van school via de mail. 

Veel plezier tijdens je stage.

Het gehele team Wentink Event Academy

Eduarte studentenportaal.png
bottom of page